Software Updater 4.3.7

Software Updater 4.3.7

Media Fog Ltd. – 5,2MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Software Updater là một tính năng quản lý bản vá chủ động của F-Secure dịch vụ bảo vệ cho doanh nghiệp xử lý không chỉ là các bản vá lỗi, mà còn là phiên bản Cập Nhật." Giữ tất cả một tổ chức phần mềm hiện nay có thể là một nhiệm vụ áp đảo, đó là lý do tại sao nó bị bỏ rơi. F-Secure của phần mềm Updater làm cho áp đảo các đơn giản bằng cách bảo đảm rằng một tổ chức hệ điều hành và ứng dụng của bên thứ ba được Cập Nhật. Nó chủ động quét máy tính cho thiếu Cập Nhật bảo mật và bản vá lỗi và triển khai chúng tự động, Hiển thị các kết quả.

Tổng quan

Software Updater là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Media Fog Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.293 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Software Updater là 4.3.7, phát hành vào ngày 19/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/12/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4.3.7, được sử dụng bởi 53 % trong tất cả các cài đặt.

Software Updater đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,2MB.

Người sử dụng của Software Updater đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Software Updater!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.293 UpdateStar có Software Updater cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Media Fog Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản